ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.บ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.บ้านหยวก อ... new

อ่านต่อ... 
 
ประการสรรหาพนักงานจ้าง
ประการสรรหาพนักงานจ้าง new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินก... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบประเมินออนไลน์ การประเมินควมพึงพอใจชองประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบประเมินออน... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ผลงาน/กิกรรม มิถุนายน 2565
ผลงาน/กิกรรม มิถุนายน 2565 ...

อ่านต่อ... 
 
ผลงาน/กิจกรรม พฤษภาคม 2565
ผลงาน/กิจกรรม พฤษภาคม 2565 ...

อ่านต่อ... 
 
ผลงานกิจกรรม เดือน เมษายน 2565
ผลงานกิจกรรม เดือน เมษายน 2565 ...

อ่านต่อ... 
 
ร่วมกิจกรรมวันผู้สูง อายุ ณ อบต.หมูม่น
ร่วมกิจกรรมวันผู้สูง อายุ ณ อบต.หมูม่น ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ถ้ำผาประทุม อบต.บ้านหยวก
ถ้ำผาประทุม อบต.บ้านหยวก new

อ่านต่อ... 
 
พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน(วัดป่าภูก้อน)
พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน(วัดป่าภูก้อน) new
 
อ่านต่อ... 
 
วนอุทยาน ภูฝอยลม
วนอุทยาน ภูฝอยลม new
 
อ่านต่อ... 
 
อุทยานธารงาม
อุทยานธารงาม new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.บ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.บ้านหยวก อ ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ E1/2565 การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็ ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  facebook
  b
  สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  ระบบลงทะเบียน สสส
  ระบบ TCNAP
  ระบบบันทึกบันชีท้องถิ่น
  ระบบสารสนเทศ
  เบี้ยยังชีพ
  การศึกษาท้องถิ่น
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท.
  เว็บไซต์ กรมส่งเสริม
  ระบบข้อมูลกลาง อปท.
  เว็บไซต์ อปท.ทั่วประเทศ
  ข้อมูล อปท.ทั่วประเทศ
  แผนที่ภาษี
  ข้อมูลทางด้านการเงินการคัลง อปท.
  รหัสผ่าน อปท.สำหรับฝึกอบรม
  ข้อมูลครู อปท.ทั่วประเทศ
  ดาวน์โหลดแบบฟร์อมทางราชการ
  คสช
  aec
  e-mail
  จังหวัดอุดรธานี
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมการค้าภายใน
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงาน กพ.
  OTOP
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาชุมชน
  ดูทีวีออนไลน์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  สสส
  ททท
  จัดซื้อ-จัดจ้าง